SZKOLENIE w MEGAZEC Bydgoszcz

W dniach 26 – 27 lutego 2015 przeprowadzono szkolenie obsady śrutowni i malarni na Certyfikat standardowy w ramach wdrażania systemu wg. normy ISO 1902.

SZKOLENIE W INSTAL BIAŁYSTOK SA

W dniach 5 – 6 lutego przeprowadzono szkolenie na Certyfikat ASTM w INSTAL Białystok SA .

SZKOLENIE ASTM w INSTAL Białystok SA

W dniach 9 – 10 grudnia 2014 oraz w dniach 17 – 18 grudnia 2014 przeprowadzono szkolenie obsady nowej malarni na Certyfikat ASTM

POPRAWA JAKOŚCI PRACY MALARNI

Zapraszamy zakłady produkcyjne chcące poprawić organizację pracy i jakość  w zakresie przygotowania powierzchni i malowania do kontaktu z nami: przyjedziemy, przeanalizujemy ciąg technologiczny i zaproponujemy sposób poprawy efektów końcowych malowania doradzimy, co należy uczynić dla uzyskania kontroli nad jakością przygotowania powierzchni, jakością pracy malarzy, zużyciem materiałów malarskich i obniżką kosztów produkcji zaproponujemy makietę struktury Zakładowej […]