Malarnie przemysłowe

OPIS SPOSOBU PRACY KABINY MALARSKIEJ FIRMY „PEKOTEK Ltd.”

Terminologia użyta w opisie:

 • TF – wentylatory nawiewne
 • PF – wentylatory wywiewne
 • SP1 – przepustnica na poborze powietrza z zewnątrz
 • SP2 – przepustnica na wyrzucie powietrza z malarni
 • SP3 – przepustnica obiegu cyrkulacyjnego
 • TE – termostaty
 • QE – czujniki stężenia gazów

A. Cyrkulacja

TF i PF pracują
SP1 i SP2 są zamknięte
SP3 jest otwarta

B. Wentylacja

TFi PF pracują
SP1 i SP2 są otwarte
SP3 jest zamknięta

PRZERWA W PRACY SYSTEMU

 1. Termostat biegu jałowego TE1 kontroluje temperaturę w kabinie. W czasie, gdy temp. w kabinie jest wyższa niż wartość nastawiona – system nie pracuje.
  TF i PF nie pracują
  SP1 i SP2 są zamknięte
  SP3 jest otwarta
  Kocioł grzewczy nie pracuje
  Zawór bezpieczeństwa na linii zasilania pomp malarskich sprężonym powietrzem jest zamknięty.
 2. Gdy temp. spada poniżej nastawionej wartości na termostacie TE1 – system pracuje w cyklu A (cyrkulacja)
  TF i PF zaczynają pracować, a kocioł rozpoczyna grzanie.
  SP1 i SP2 są zamknięte.
  SP3 jest
  otwarta.Zawór bezpieczeństwa na linii zasilania pomp malarskich sprężonym powietrzem jest zamknięty.
 3. Gdy temperatura osiąga wartość nastawioną na TE1:
  Kocioł przestaje grzać
  Wentylatory TF i PF pracują do czasu, gdy temperatura w wymienniku ciepła spadnie poniżej wartości nastawionej na termostacie schładzania zainstalowanym w wymienniku ciepła kotła grzewczego.
  SP1 i SP2 są zamknięte
  SP3 jest otwarta
  Zawór bezpieczeństwa na linii zasilania pomp malarskich sprężonym powietrzem jest zamknięty.
 4. SYSTEM KONTROLI STĘŻENIA GAZÓW KVA mierzy w sposób ciągły stężenie gazów w kabinie. Jeśli poziom stężenia gazów zmierzony przez
  którykolwiek z czujników QE przekroczy graniczny poziom Nr. 1(100 ppm) – instalacja rozpoczyna pracę w cyklu B (wentylacja).
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są otwarte
  SP3 jest zamknięta
  Zawór bezpieczeństwa na linii zasilania pomp malarskich sprężonym powietrzem jest zamknięty.
 5. W czasie, gdy system kontroli stężenia gazów uruchomił wentylowanie kabiny, termostat biegu jałowego kontroluje temperaturę w kabinie i, jeśli temperatura jest niższa od wartości nastawionej na TE1, kocioł grzewczy rozpoczyna pracę.Gdy poziom stężenia gazów spadnie poniżej wartości nastawionej na czujnikach w kabinie i w kanale wywiewnym, system wraca ponownie do pracy w cyklu A (cyrkulacja) – a jeśli temperatura jest właściwa – przechodzi w stan biegu jałowego (przerwa w pracy).
  Zawór bezpieczeństwa na linii zasilania pomp malarskich sprężonym powietrzem jest zamknięty.

CYKL PRACY (malowanie)

 1. W momencie przełączenia instalacji na cykl PRACY, zaczyna ona działać w fazie
  A – CYRKULACJA
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są zamknięte
  SP3 jest otwarta
 2. SYSTEM KONTROLI STĘŻENIA GAZÓW KVA sprawdza w sposób ciągły stężenie gazów w kabinie.
  Jeśli stężenie wykryte przez którykolwiek z czujników QE przekroczy ustawiony poziom stężenia 1 (100 ppm) – instalacja zaczyna pracować w cyklu B – WENTYLACJA
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są otwarte
  SP3 jest zamknięta
  Zawór bezpieczeństwa na linii zasilania pomp malarskich sprężonym powietrzem jest otwarty.
 3. Jeśli poziom stężenia gazów w kabinie spada poniżej wielkości nastawionej, to system wraca do pracy w cyklu A – CYRKULACJA
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są zamknięte
  SP3 jest otwarta
  Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu pomp malarskich sprężonym powietrzem jest otwarty. W trakcie cyklu roboczego termostat TE2 steruje systemem grzewczym.
 4. Jeśli, z pewnych przyczyn stężenie gazów w kabinie wzrośnie do poziomu 2 na którymkolwiek z czujników (800 ppm), zawór bezpieczeństwa na zasilaniu pomp malarskich sprężonym powietrzem zostaje zamknięty i malowanie jest niemożliwe aż do chwili, gdy stężenie gazów spadnie poniżej 800 ppm i system, będący w stanie biegu jałowego (przerwy) nie doprowadzi sytuacji do warunków normalnych. Jeśli stężenie gazów osiąga poziom 2, to w układzie kontroli stężenia gazów KVA pojawi się światło ostrzegawcze.
  Jeśli stężenia gazów wzrasta do poziomu 2 oznacza to, że w pracy systemu wystąpiło zakłócenie. Oznacza to, że system wentylacji nie pracuje normalnie i wymaga weryfikacji.

CYKL SUSZENIA

 1. Czas suszenia sterowany jest timerem o zakresie nastawianym 0 – 6 godz. (kalibracja w minutach)
  W cyklu suszenia termostat TE3 kontroluje pracę kotła grzewczego.
  System pracuje w cyklu normalnym A, tj. w fazie cyrkulacji.
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są zamknięte
  SP3 jest otwarta
  Zawór bezpieczeństwa w systemie zasilania pomp malarskich jest zamknięty (w cyklu suszenia pompy malarskie nie pracują)
 2. Jeśli poziom stężenia gazów w którymkolwiek z czujników wzrośnie powyżej pierwszego progu bezpieczeństwa, system rozpoczyna wentylowanie kabiny
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są otwarte
  SP3 jest zamknięta
  Zawór bezpieczeństwa w zasilaniu pomp malarskich jest zamknięty
 3. W trakcie postępu suszenia poziom stężenia gazów w kabinie spada poniżej pierwszego progu bezpieczeństwa i system wraca do cyklu A, tj. do cyrkulacji:
  TF i PF pracują
  SP1 i SP2 są zamknięte
  SP3 jest otwarta
  Zawór bezpieczeństwa w zasilaniu pomp malarskich jest zamknięty
 4. Jeśli okres suszenia jest zakończony, system automatycznie przechodzi do stanu biegu jałowego, czyli PRZERWY W PRACY

NADMIERNY WZROST TEMPERATURY

W systemie wentylacji znajdują się dwie klapy ogniowe zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia. Umiejscowione są one na przewodzie odprowadzającym powietrze wentylacji z kabiny do zespołu wymiennika ciepła oraz na przewodzie podającym świeże powietrze do kabiny. Jeśli temperatura w tych przewodach lub temperatura powietrza wyprowadzanego z kabiny wzrasta do ponad 100 oC zadziała bezpiecznik termiczny zamykając wspomniane klapy w obiegu powietrznym, zatrzymując tym samym obieg powietrza w całym systemie. Jeśli wystąpiło zadziałanie bezpiecznika termicznego i zamknięcie klap, przed ponownym uruchomieniem systemu bezpiecznik musi być wymieniony, gdyż w innym przypadku system kabiny nie da się uruchomić.


Hala Malarska

Kabina Malarni

Hala Malarska 2

Filtry Wywiewne

Malarnia Kabinowa

Sterowanie dla trzech central