Szkolenie Personelu dla Obróbki Strumieniowej

Proces ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych metodą nakładania powłok ochronnych (malarskich i metalicznych) dzieli się na dwie zasadnicze fazy:

 • Przygotowanie powierzchni
 • Aplikacja powłok ochronnych

 

Od lat sześćdziesiątych minionego stulecia obróbka strumieniowo – ścierna, jako najskuteczniejsza i najlepsza, uznana została za podstawową metodę oczyszczania powierzchni i wszelkie specyfikacje odpowiedzialnych powłok ochronnych uwzględniają ten fakt.

 

Bez względu na sposób prowadzenia obróbki strumieniowej:

 • Metodą narzutu mechanicznego (oczyszczarki turbinowe)
 • Metodą narzutu pneumatycznego (komory zamknięte, oczyszczanie w otwartej przestrzeni)

proces jest kosztowny, niosąc zagrożenie dla bezpośredniego otoczenia i środowiska.

 

Celem końcowym jest uzyskanie:

 • Powierzchni o żądanym stopniu doczyszczenia i odpowiedniej chropowatości
 • Powierzchni o wysokiej higienie, bez zanieczyszczeń wtórnych
 • Jak najniższych kosztów czyszczenia

 

Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest znajomość wszystkich czynników wpływających na jakość i skuteczność prowadzenia procesu przez obsługę.

 

Do zagadnień podstawowych, które muszą być przedmiotem zainteresowania i kontroli należą:

 • Unikanie wnoszenia zagrożeń przez elementy obrabiane (woda, niepożądane zanieczyszczenia stałe)
 • Unikanie zatrucia ścierniwa olejami i smarami (groźne w przypadku ścierniw wielokrotnego użytku)
 • Dobór  właściwego ścierniwa
  • Granulacja i twardość
 • Zanieczyszczenie ścierniwa
 • Stopień zużycia elementów roboczych (rzutniki, dysze, węże przesyłowe)
 • Parametry robocze nośników energii (ilość, ciśnienie, jakość sprężonego powietrza, parametry pracy rzutników)
 • Jakość filtrowania zanieczyszczonego powietrza
 • Wydajność czyszczenia:
  • Prędkość przesuwu przy czyszczeniu narzutowym
  • Sposób pracy dyszą przy czyszczeniu pneumatycznym
 • Stan techniczny armatury, zaworów i agregatów produkcyjnych
 • Wykorzystanie czasu pracy
 • Zasady BHP przy obsłudze urządzeń niebezpiecznych, jakimi są oczyszczarki

 

 

Najważniejszy efekt końcowy, jakim jest uzyskanie założonej jakości i wydajności czyszczenia przy jak najniższym koszcie zależy od wielu czynników, których istnienie i wzajemne zależności muszą być znane pracownikom obsługującym urządzenia. Powinni oni także mieć wiedzę jakie są objawy zagrożeń, jak reagować i jakich sposobów użyć, aby nie dopuścić do niepożądanych efektów negatywnych.

 

Trzymanie w ręku dyszy i kierowanie strumienia ścierniwa na powierzchnię czyszczoną wydaje się być czynnością prostą, jednak jest ona wykonywana w bardzo trudnych warunkach przy:

 • Wielkim zapyleniu
 • Niedostatku oświetlenia
 • Dużych zagrożeniach od ścierniwa
 • Ograniczonych możliwościach swobodnego oddychania i zagrożeniach zdrowotnych

Przy powyższym, zazwyczaj oczekuje się od operatora czyszczącego wysokiej wydajności, dobrej jakości czyszczenia i pozytywnego wpływu na zużycie farb.

Uzyskanie tych, pozornie przeciwstawnych celów jest możliwe w racjonalnych granicach , lecz pod warunkiem dobrej znajomości zasad rządzących procesem.

 

Szkolenie, mające na celu przekazanie wiedzy o wszystkich istotnych czynnikach i ich wzajemnych zależnościach wpływających na skuteczność i efektywność procesu obróbki strumieniowej  prowadzone jest w ramach statutowej działalności Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.